<< Главная страница

ЗГОДИ НА ЦЕ УКРА&IUML;НСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ НЕМА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15839


Мирослав МАРИНОВИЧ, вiце-ректор УКУ, колишнiй полiтв'язень:
Щодо презентацiï на виставцi в Москвi украïнських релiктiв доби Киïвськоï Русi без зазначення того, що вони належать нам, то менi складно коментувати це. Я не дуже добре орiєнтуюся в мiждержавних та європейських угодах про використання iсторичних цiнностей. I в мистецькому музеï Лондона виставлено грецькi скульптури, якi, по сутi, належать Грецiï, але експонуються в рiзних краïнах. Тут можна дискутувати, чому не згадано Украïну, чому знову Росiя привласнює собi чужу iсторiю… Це вже тема росiйськоï iсторiографiï.
Та я обурений бездiяльнiстю украïнськоï влади, яка не забезпечила бодай якоïсь мiнiмальноï законностi й публiчностi в розглядi питання будiвництва фактично на руïнах Десятинноï церкви нового храму… Переконаний, що згоди на це украïнського населення немає. I не може бути! Це iсторичне мiсце й релiктовi пам'ятки, вони дуже дорогi для всiєï Украïни. Я висловлюю свiй громадянський протест проти того, що Московський патрiархат повнiстю заслiплений своєю iдеєю збудувати в Украïнi Русский мир i для цього йому потрiбно застолбить участок, тобто застолбить усi iсторичнi майданчики, пов'язанi з Киïвською Руссю та ïï спадщиною. Тепер розумiю, що вже багато руйнацiй буде зроблено на тому мiсцi. Та все ж закликаю киïвську владу, украïнську владу та Президента негайно втрутитися в ситуацiю!

ЗГОДИ НА ЦЕ УКРА&IUML;НСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ НЕМА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15839


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация