<< Главная страница

ВIЙНА I МИР IЗ ВIЗАНТIЮ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15906


Пересвiдчившись, що це греки пiдмовили болгарiв не пускати Святослава до Болгарiï, князь вiдправив своïх послiв до Вiзантiï, щоб вони передали грецькому iмператору попередження вiд Святослава: Iду на твою землю i хочу взяти Царгород, як узяв Переславець! Злякавшись, греки вислали Святославу дари, але дiзнавшись, що в нього нiби лише 10 тис. воïнiв, тим часом виставили проти нього 100 тисяч. Щоб надихнути своïх воïнiв на нерiвний бiй, як повiдомляє Нестор, Святослав звернувся до них: Вже нам тепер нiкуди подiтися: волею i неволею повиннi битися: не осоромимо вiтчизну, але ляжемо тут кiстьми; мертвим не соромно, а якщо побiжимо, то ляже на нас сором, вiд якого нiкуди пiти; станемо ж краще мiцно, я пiду перед вами; коли ж голова моя ляже, тодi думайте самi про себе. Воïни вiдповiдали йому: Де твоя голова ляже, там i ми своï складемо . Хоча й була битва жорстокою, самого Святослава поранили, вiн ледве не загинув, були великi людськi втрати (за грецькими джерелами на полi бою полягло близько 16 тисяч воïнiв Святослава), але Святослав перемiг. Вiн знищував i спалював всi населенi пункти, що траплялися на шляху. Коли вiйська Святослава наближалися вже до Цар- города, грецький iмператор Iоанн Цимiсхiй, який замiнив Никифора пiсля його вбивства, вислав до князя послiв iз багатими дарунками золото й тканини. Але Святослав, розглянувшись навколо, байдуже сказав: Сховайте це. Через деякий час прислали iншi дарунки позолочений меч та iншу зброю; реакцiя Святослава була iншою. Вiн прийняв ïх iз задоволенням i велiв дякувати вiзантiйському iмператору. А пiсля звернення грецького iмператора до Святослава з проханням не ходити на Царгород i взяти данину, яку князь захоче, Святослав погодився i вирiшив укласти твердий мир.
Зрадiвши, iмператор послав князю ще бiльшi дарунки, нiж ранiше, якi той прийняв. Кожний князiвський воïн отримав свою частину, а частку загиблих передали ïхнiм родичам. Гордий Святослав з трiумфом повернувся до Болгарiï, а 24 липня 971 року обидвi сторони уклали мирний договiр i грамоту, пiдписану Святославом, в якiй вiн пiдтверджував свою повну приязнь до грецьких царiв i ïхнього народу.

ВIЙНА I МИР IЗ ВIЗАНТIЮ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15906


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация