<< Главная страница

ВIДРОДЖЕНУ ПАМ'ЯТЬ НЕ ВДАСТЬСЯ СПОТВОРИТИ ЖОДНИМИ ЗАХОДАМИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15847


Юрiй ЩЕРБАК, Надзвичайний i Повноважний Посол Украïни:
Ми знаємо, якщо пiдмiнюють ДНК, часто вiдбуваються хворобливi мутацiï, тобто якщо ДНК замiнити якоюсь штучно створеною субстанцiєю, то те, що вона програмує, буде абсо- лютно iншим. Сьогоднi продовжується надзвичайно агресивна, свирепая полiтика творення на силу Русского мира. Подiï навколо Десятинноï церкви теж у цiй парадигмi. Вони хочуть створити свою Русь, змiнивши пам'ять про Киïвську Русь. Хоча кожному зрозумiло, що такi пам'ятки, як Софiя Киïвська, Десятинна церква, Михайлiвський собор це пам'ятки, якi нiякого стосунку до так званоï Святоï Московськоï Русi не мають. Це пам'ятки Киïвськоï Русi, тiєï церкви, що прийшла на нашу землю вiд вiзантiйського християнства. Хрещення Киïвськоï Русi вiдбувалося в рамках тiєï єдиноï церкви, яка юридично й фактично мiняє парадигму Московськоï iмперськоï церкви, що оголосила себе третiм Римом.
Вiдбувається все це (як i щодо Десятинноï церкви) через iнституцiï, уряд, людей в Украïнi, якими керують росiйськi нацiоналiсти, що потурають захопленню наших святинь, не розумiючи, що прийде час, коли треба буде вiдповiдати не тiльки перед Богом, а й перед законом, iсторiєю, людьми. Але вони нiколи не здiйснять те, що намагалися зробити за часiв кривавих комунiстичних репресiй, коли руйнувалися всi пам'ятки в Украïнi, знищувалася наша пам'ять. Ми вiдродили свою нацiональну, iсторичну й релiгiйну пам'ять, тому вони повиннi розумiти, що вiдроджену пам'ять нiякими заходами не спотвориш. Звичайно, таким спробам треба чинити серйозний опiр, необхiдно, щоб громадськiсть боролася за iсторичну правду, яку ми всi прекрасно знаємо, треба, щоб керiвництво держави розумiло, що це дуже небезпечна гра, що не можна все робити насилу i вважати, що за один-два роки можна сформувати якесь утворення, яке вони не змогли створити в Украïнi за весь час панування царизму й комунiзму.
Украïнська незалежна православна церква (Киïвського патрiархату) була завжди, нiхто ïï не знищить, i не змiнить iснуючоï ситуацiï. Навiть якщо вони й зможуть щось тимчасово захопити, якiсь пам'ятки, то перетворити нас на московських холопiв нiколи не зможуть, тому що ми нiколи не були холопами. Тiльки люди, якi втрачають пiд собою ґрунт (у Росiï), якi стоять перед дуже серйозною кризою, намагаються впровадити цi методи в Украïну, намагаються приєднати наш духовний простiр, назвавши його русским миром. Але в Украïнi його нiколи не буде буде украïнська земля, iсторiя, церква.
Украïна-Русь i украïнський свiт.

ВIДРОДЖЕНУ ПАМ'ЯТЬ НЕ ВДАСТЬСЯ СПОТВОРИТИ ЖОДНИМИ ЗАХОДАМИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15847


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация