<< Главная страница

ВЕРСIЯ ДРУГА (НЕТРАДИЦIЙНА) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15816


Дещо узагальнюючи змiст традицiйноï версiï, викладеноï нами в загальних рисах, пiдкреслимо, що ïï прихильники бачили розстановку сил у братнiй боротьбi так: з одного боку барикад князь Святополк Окаянний, а з iншого Глiб, Борис, Святослав i, звичайно ж, Ярослав, який зумiв назавжди позбавити Киïвську Русь вiд жорстокого братовбивцi. Крiм того, традицiйна версiя будується на зiставленнi Святополка та Ярослава, якi, вiдповiдно, втiлювали сили пiдступностi та зла з одного боку й великодушностi та справедливостi з iншого. Пiдкреслимо, що прихильники нетрадицiйноï версiï, вперше викладеноï в декiлькох старих скандинавських сагах i в деяких iнших джерелах, подають подiï, про якi йдеться, дещо по-iншому. Передусiм нетрадицiоналiсти проголошують Свя-
тополка та Бориса не смертельними ворогами, а… союзниками, якi протистояли владним амбiцiям Ярослава.
За нетрадицiйною версiєю, пiсля смертi Володимира Великого в Києвi запанував Святополк, дружина Бориса спробувала пiдштовхнути свого князя до активноï боротьби проти нього. Проте Борис твердо заявив своïм дружинникам, що нiколи не пiднiме руки на свого брата, якого вiн шанував i шанує не менше, нiж рiдного батька…
Читачi певно помiтили, що ця фраза Бориса трапляється в нашiй статтi вже не вперше. Проте прихильники традицiйноï i нетрадицiйноï версiï вкладають у неï абсолютно рiзний смисл: якщо першi хотiли пiдкреслити нею бажання Бориса без боротьби прийняти смерть вiд людей Святополка, то другi iнтерпретують ïï як прагнення Бориса нi в якому разi не ворогувати зi Святополком. Бiльше того, нетрадицiоналiсти вважають, що Борис i його дружина були активними захисниками влади Святополка вiд посягань Ярослава. На ïхню думку, 1016 року не Святополк, а саме Борис вирушив у похiд проти армiï Ярослава. Щоправда, у кривавiй битвi мiж братами Борис не перемiг, його воïни зазнали поразки, тому вiн був змушений втекти до Угорщини, а Святополк до Польщi…
Звiсно, щодо цих подiй двi версiï (традицiйна й нетрадицiйна) дуже вiдрiзняються одна вiд одноï. Якщо в першiй Бориса зображають як людину, яку Святополк сприймає як небезпечного потенцiйного ворога, то в другiй Борис сильний i важливий союзник Святополка.
Через деякий час загони Бориса, який не змирився зi своєю поразкою, пiдiшли до Києва i взяли в облогу мiсто. Однак взяти столицю Киïвськоï Русi, добре укрiплену Ярославом, Борис не зумiв…
Пiзнiше Ярослав отримав донесення, що пiд час облоги Києва Борис загинув. Проте згодом це не пiдтвердилося, бiльше того, майбутнiй тесть вропи i його дружина дiзналися, що насправ-
дi Борис вижив i збирається, вiдновивши сили, знову битися з Ярославом. Цiлком можливо, що попереду в братiв-суперникiв була ще не одна битва, а ïхнi дружинники ще неодноразово схрещували б один iз одним мечi. Проте саме тодi командир варязькоï дружини, яка служила в Ярослава, Еймунд запропонував йому покiнчити з братом-противником не на полi битви, а нетрадицiйним способом, на що Ярослав, хоча й вагаючись, але все ж таки погодився. .. Одного разу, вночi, коли Борис i його дружинники вiдпочивали пiсля ратних справ, Еймунд i декiлька варягiв пробралися до його шатра, вбили там князя, який спав, а голову Бориса принесли Ярославу як неспростовний доказ смертi його ворога…
Таким чином, на думку тих, хто погоджується з нетрадицiйною версiєю, пiдступно вбив Бориса аж нiяк не Святополк, а саме Ярослав. Звернiмо увагу читачiв на те, що й самi деталi цього вбивства дуже схожi на деталi теракту, скоєного щодо Бориса боярами Святополка, таке саме князiвське шатро, така ж група вбивць, якi його оточили, таке ж раптове й лиходiйське знищення князя… З такого нетрадицiйного викладу подiй природно випливає, що за своєю зловiсною роллю Ярослав заслужено займає мiсце жорстокого братовбивцi замiсть Святополка…

ВЕРСIЯ ДРУГА (НЕТРАДИЦIЙНА) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15816


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация