<< Главная страница

ВечIр важкого дня… orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15939


Цими обiцянками i довелося задовольнитися Хмельницькому та його дорадникам. А скiльки в них було щироï правди, а скiльки лукавства, мiг показати лише час. Поки що ж лише добiгав кiнця короткий зимовий день 8 сiчня 1654 р. Отож, розмова союзникiв пiсля повернення iз собору та вручення гетьману царського прапора, булави та символiчного одягу ферезеï, була нетривалою. Надто багато емоцiй було витрачено за цей важкий день, а попереду проглядалися не менш важкi переговори про наповнення обiцянок, даних царським боярином, реальним змiстом та ïхню реалiзацiю на практицi.
Попереду було й творення Переяславського мiфу про iсторичну закономiрнiсть i всенародне волевиявлення, про безконфлiктнiсть узгодження позицiй сторiн i про беззастережну та безумовну вiдданiсть Богдана курсу на возз'єднання Ук- раïни та Росiï. Щоправда, це вже зробили надто запопадливi нащадки. Тепер же, як справедливо пiдмiтив Михайло Гру- шевський, анi Хмельницький, анi його соратники не вiдчули тiєï доленосноï значимостi моменту, що ïï згодом вигадають iсторики. Цього дня гетьману нарештi вдалося долучити до вiйни з Польщею сильного союзника. I в цьому вiн вбачав значний успiх. Переговори щодо характеру цього союзу мали розпочатися вже завтра, 9 сiчня 1654 р.

ВечIр важкого дня… orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15939


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация