<< Главная страница

СВIТ У НЕСКIНЧЕННОМУ СТАНI ЧУДА I КАТАСТРОФИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15763


Православне богослов'я виходить з iдеï жiночого опосередкування спiлкування з Богом. Божественний Абсолют перевищує все земне, i тiльки смерть небесний стан, дозволяє вступити в безпосереднiй живий контакт iз ним. I тому так важлива iдея Богородицi, iдея материнського заступництва за людину перед Богом.
У будь-якiй християнськiй церквi, незалежно вiд конфесiï (православ'я, католицизм, протестантизм), обов'язково є сцена Благовiщення. Тут вона зображена архангел Гавриïл в бiлому одязi, як знак доброï звiстки iз двома червоними смужками на лiвiй руцi, повiдомляє Дiвi Марiï про те, що вона буде мати дитину вiд Бога. Червоний пурпур був найбiльш коштовною речовиною i добувався з дна моря. Червоний одяг мiг одягти тiльки iмператор або князь (у Давнiй Русi). Утiм, римськi сенатори мали право на одну червону смужку, що означає близькiсть до iмператора. Тут же ми бачимо двi смужки, тобто найбiльшу близькiсть.
У яких би храмах ви не дивилися на сцену Благовiщення, Марiя повiдомлення про чудо сприймає спокiйно, не дивуючись. Дуже цiкава обставина рiч у тiм, що європейська цивiлiзацiя виробила двi концепцiï свiту. Одна з них антична концепцiя свiту, де вiн розглядався як космос: слово космос етимологiчно походить вiд поняття парадний жiночий одяг. Тому слова косметика i космос мають загальнi коренi. Греки вважали, що свiт це художнiй твiр, просторова органiзацiя буття, що може бути об'єктом естетичного споглядання. Тому свiт це космос. Бiблiя дала iнше поняття свiт як Олам, тобто свiт не як простiр, а як час, Iсторiя.
Iсторiю бачити не можна, у нiй можна тiльки брати участь. Цей Олам, або свiт як час, знаходиться в нескiнченному станi чуда i катастрофи. Чудо i катастрофа є нормою в цьому свiтi. Тому вона, Марiя, i не здивована, вона живе в цьому свiтi. До речi, Тарковський у фiльмi Солярiс намагався показати Олам у виглядi космiчноï обителi, що знаходиться постiйно в станi чуда i катастрофи. Тут ми бачимо зовсiм iнше розумiння свiту, нам не властиве.

СВIТ У НЕСКIНЧЕННОМУ СТАНI ЧУДА I КАТАСТРОФИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15763


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация