<< Главная страница

ЩО ТАКЕ РОСIЙСЬКА IДЕЯ? orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15951


У ґрунтовнiй статтi Що таке росiйська iдея? постiйний автор Дня, вiдомий росiйський вчений та громадський дiяч, доктор фiлософських наук Iгор Чубайс розглядає загальнi питання нацiональноï пам'ятi та нацiональноï iдентичностi, вплив самосвiдомостi нацiï на конкретний перебiг епохальних iсторичних подiй. Хоча в статтi I. Чубайса йдеться про особливостi саме росiйськоï нацiональноï iдеï, все ж не треба вважати, що цi проблеми не стосуються украïнського читача, адже проблеми нашого вiчного сусiда не оминають i нас, крiм того, предметом розгляду автора є сут- нiснi ознаки будь-якоï нацiональноï свiдомостi загалом. Iсторiя свiдчить, що проблеми, порушенi I. Чубайсом, є аж нiяк не абстрактно- теоретичними, як може здатися на перший погляд, навпаки, вони стосуються кожного.Найважливiшi складовi, що формують росiйську нацiональну самосвiдомiсть, нашi культура й мистецтво, система освiти, соцiальна наука, нашi ЗМI. Про соцiальну науку можна сказати зовсiм коротко ïï немає. Немає тому, що ми дотепер не осмислили, що ж сталося з Росiєю у XX столiттi й куди ми йдемо тепер, у столiттi XXI.
Десятки окремих, незалежних дослiдникiв у нас працюють, але ïхнi голоси залишаються самотнiми, вони не створюють новi науковi школи. Навiть О.I. Солженiцин не сформував новий науковий напрямок. У нього не з'явилися учнi та продовжувачi, його роботи iснують як iндивi- J
дуальний особистий внесок у науку про Росiю росiєзнавство.
Тим бiльше результати, отриманi звичайними назвемо ïх несистемними дослiдниками (системнi взагалi не створюють, а вiдтворюють), як правило, не накопичуються й не засвоюються iншими авторами. Тому в кожнiй новiй роботi попереднi результати доводиться вiдтворювати заново…

ЩО ТАКЕ РОСIЙСЬКА IДЕЯ? orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15951


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация