<< Главная страница

РУКА РОМАНТИКА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15870


Любов Павла Загребельного до виняткового, до екзотики мандрiв видавала в ньому романтика. Його улюбленi героï лицарi без страху i докору, украïнськi iдальго (Сивоок серед них!). Мiченi романтичним знаком, вони здатнi перевершувати звичнi межi людських можливостей, вражати ерудицiєю, дотепнiстю, блиском таланту, безстрашнiстю та альтруïзмом. Вони вiдважно виходять на поєдинок зi злом, дрiбними бiсами, що уособлюють агресивну посереднiсть. Схильнiсть до гiперболiзацiï, контрасту яскраво-незвичайного i сiро-безликого, що виявляється через колiзiю моцартiвського i сальєрiвського типiв персонажiв, винятковiсть ситуацiй, покликаних виявити неординарнiсть героïв, усе це змушує згадати рiзкi протиставлення Майстрiв i фiлiстерiв у прозi нiмецького романтика Е.-Т. А. Гофмана.
П. Загребельний завжди дбав про читабельнiсть своïх романiв. Очевидно, саме тому в його творах так активно використовується пригодницько- детективний елемент. Це стосується й iсторичних романiв письменника, якi важко уявити без мандрiв Сивоока (Диво), пригод Маркерiя (Первомiст) чи дивовижних життєвих кружлянь впраксiï та Роксолани. Письменник охоче занурюється в таємничу, сферу iррацiонального, пiдсвiдомого, особливо ж тодi, коли йдеться про мотивування якихось поворотних моментiв у життi героïв. Iррацiональний чинник дуже суттєвий у тих людських iсторiях, що ïх оповiдає Павло Загребельний. Адже людина (у тому числi й та, яка жила на киïвських землях тисячолiття тому) це загадка, якiй немає кiнця. Тому ми й занурюємося в минувшину, що iнстинктивно прагнемо вiдшукати там частку правди про себе нинiшнiх. I роман Диво справдi допомагає вiдчути золоту нить iсторiï, що бринить у кожному з нас.
Володимир ПАНЧЕНКО 15 липня 2011 р.

РУКА РОМАНТИКА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15870


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация