<< Главная страница

РОСIЯ ХОЧЕ ПЕРЕЗАСНУВАТИ… РОСIЮ. Прихопивший й нашу IсторIю. Тому що погано лежить? orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15990


У старовинному мiстi Володимирi (тому самому, котре в XII XIII столiттях було центром потужного князiвства, керованого Андрiєм Боголюбським та Всеволодом Велике Гнiздо) президент РФ Дмитро Медведев виступив перед вiдомими представниками росiйськоï iсторичноï науки. У висловлюваннях Медведева є чимало цiкавого й для нас, украïнцiв, через що День не може оминути ïх своєю увагою. Не будемо зосереджуватись зараз на його фiлологiчних вправах (треба росiйською говорити на Украине, а не в Украине у зверхньому стилi поправив президент чергову промовицю), на що мало не передусiм звернули увагу деякi ЗМI та полiтики. Поговоримо зараз про речi бiльш суттєвi, i не тiльки в науковому, а й полiтичному аспектах.Дещо ранiше росiйський президент пiдписав указ, на важливостi якого вiн неодноразово наголошував на цьому заходi. Йдеться в цьому документi про (дослiвно) вiдзначення 1150-рiччя росiйськоï державностi (не руськоï, не києво-руськоï, не давньоруськоï, а саме росiйськоï тiльки так!). Тобто стара, сумнозвiсна звичайна схема руськоï iсторiï iменi Карамзiна, Погодiна та Соловйова, здавалось би, давно вже розбита вщент Михайлом Грушевським, а ще ранiше Михайлом Максимовичем, ця схема живе й процвiтає у високих кремлiвських колах, пiднята знову на щит i офiцiйно схвалена указом президента.
Нагадаємо читачам, що згiдно з цiєю схемою вибудовується прямий ланцюг iсторичноï спадкоємностi: Киïвська Русь Московська держава Росiйська iмперiя СРСР сучасна Росiйська Федерацiя. Украïни тут за визначенням немає. Щоправда, братнiм народам украïнцям та бiлорусам милостиво пропонується взяти участь у святкуваннi неоiмперського псевдоювiлею; очевидно, теорiя спiльноï колиски теж береться на озброєння, коли треба пiдсолодити великодержавну пiгулку i той образливий ефект, який вона справляє на братiв. Утiм, беручи до уваги, що наше теперiшнє полiтичне керiвництво (освiчена його частина) мало не повнiстю подiляє теорiю спiльноï колиски схiдних слов'ян Киïвськоï Русi, то реакцiя, цiлком можливо, з боку Украïни буде позитивною…
Цiкаво, що пан Медведев неодноразово у вельми позитивному контекстi згадував помпезне святкування так званого 1000-летия России, органiзованого 1862 року iмператором Олександром II. Нагадаємо: це той самий монарх, який скрiпив своïм пiдписом Валуєвський циркуляр (1863 р.) та Емський (1876 р.) указ, де з прямотою артилерiйськоï гармати стверджувалось: нiякоï украïнськоï мови не було, немає й бути не може!
Однак це справа влади та росiйських науковцiв якi iсторичнi мiфологеми конструювати задля, як висловився президент РФ, iнтелектуальноï, економiчноï та нацiональноï консолiдацiï. Щоправда, зауважимо, тут трапився конфуз: у Володимирi Д. Медведев зi здивуванням прочитав написи на iсторичних пам'ятках, згiдно з якими це мiсто, справдi колиска майбутньоï державностi Московiï, було засновано не украïнським (переяславським, згодом киïвським!) князем Володимиром Мономахом 1108 року, як було насправдi, а, виявляється, князем Володимиром Святославичем, Хрестителем Русi, мiж iншим, теж киïвським володарем, ще на сто рокiв ранiше.
Це буде виправлено, втiм, головне полягає в iншому: украïнську нацiональну свiдомiсть, нашу iдентичнiсть давно вже слiд очистити вiд таких схем, що навiчно замуровують нас у стiну Русского мира. В цьому й полягає полiтичний аспект проблеми: адже вiдома концепцiя патрiарха Кирила (в ïï духовному варiантi) та Дмитра Медведева й Володимира Путiна (у варiантi свiтському, державницькому) розробляється, пропагується та щосили поширюється не для уточнення минулого, а для забезпечення потрiбного Кремлю майбутнього!
А що може Украïна протиставити полiтицi в стилi спе- цоперацiй, цим зазiханням на iдентичнiсть? Очевидно, що Росiя (точнiше, ïï керiвництво), прагнучи стати нацiональною державою, консолiдуватись у такий спосiб, морально й полiтично готова прихопити те, що погано лежить, а саме украïнську iдентичнiсть та iсторичну самосвiдомiсть. У реалiях сьогодення (духовнiсть i культура розглядаються як щось зникомо мале за значенням, яскравий приклад чого сумна доля Музею iсторiï Києва; масова iсторична свiдомiсть живиться iмперськими мiфами та дешевими державницькими серiалами з Москви) украïнська iсторiя фактично стає легкою здобиччю.
А це означає, що всiх нас мають намiр позбавити нацiонального паспорта. Влада ж, неначе навмисно не помiчаючи цього, поглинена дрiбними чварами… Отже, все буде залежати вiд того, чи адекватно зрозумiють самi украïнцi те, що вiдбувається.
День вирiшив звернутися до наших експертiв iз проханням прокоментувати полiтико-iсторичнi пiдходи президента Росiï.

РОСIЯ ХОЧЕ ПЕРЕЗАСНУВАТИ… РОСIЮ. Прихопивший й нашу IсторIю. Тому що погано лежить? orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15990


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация