<< Главная страница

ПРО КУЛЬТУРУ РIЗНИХ ЕПОХ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15757


До речi, це неофiцiйнi вiдомостi, менi знайомi з Зоряного мiстечка говорили Юрiй Гагарiн, швидше за все, був останньою людиною з цiннiстю смертi. Вiн, власне кажучи, тому i загинув; весь час жив у ситуацiï на межi мiж життям i смертю. Коли Гагарiн летiв у космос, у нього був нормальний пульс. Це чудо, бо якщо дзвонить телефон у вас частiшає пульс; ви дзвоните в дверi своєму знайомому у вас також частiшає пульс. Людина летiла в невiдомiсть до Гагарiна згорiв один супутник (двi собачки загинули). У жодного космонавта в майбутньому (анi радянського, анi американського) такого не було. Ось що таке культура рiзних епох.
З iншого боку вiдчуття часу. До XVII столiття годинники не мали хвилинноï стрiлки. Хвилини абсолютно нiкого не цiкавили. Коли Гете написав: Мить, зупинися ти прекрасна, це стало великим вiдкриттям, бо нiкому в
голову не приходило, що мить може мати красу. Люди жили тiльки пiд знаком вiчностi. У будинку красний кут, де iкони висiли. Будинок був орiєнтований на визначений напрямок на схiд. Поховання ногами на схiд. Це цiкаво звичай виник у Римi, де на схiд вiд нього знаходився русалим. Але у нас на сходi Сибiр! Ось такi парадокси! Iсторичнi.
Скажiмо, в Києвi, якщо ви пам'ятаєте, рокiв 20 тому були такi забiгалiвки Хвилинки. Рiч зовсiм немислима для киïвського жителя навiть XIX столiття люди не можуть зустрiчатися пiд знаком хвилинки. Тiльки вiчностi. Ось це культура, де цiннiсть вiчнiсть. Це культура де чимало символiзму, в який ми не завжди можемо зараз проникнути. Наприклад, найбiльш свiтла пам'ятка давньоруськоï архiтектури Покрова на Нерлi, присвячена дуже радiсному святу заступництва Божоï Матерi. Але там ми бачимо в екстер'єрi та в iнтер'єрi грифона, що мучить зайця; досить страшний образ. У чому ж рiч? Тiльки завдяки Данте вдалося зрозумiти, в чому рiч (Данте жив на межi XIII i XIV столiть i не втратив ще якийсь ключ до символiзму). Це, виявляється, просто образ вiруючого. Але який ланцюг асоцiацiй, щоб зрозумiти, що ж такий образ означає! Ось тому ми з вами будемо споглядати культуру, де символiзм, де iмператив вiчностi, вiра в цiннiсть життя i смертi.
Софiя друга кам'яна споруда на Русi. Тут вироблялися основи православноï архiтектури. От вiзьмiть готику. Говорять, що це мистецтво вписувати лiнiï в небо, де головне завдання виразити нескiнченнiсть у самiй будiвлi. Тут протилежне завдання; будiвля монументальна, але майстер зробить усе, щоб вона справляла iнтимне, камерне враження. Важливо не в будiвлi виразити нескiнченнiсть, а будiвлею пiдкреслити нескiнченнiсть неба. Тому над православними храмами є ефект дуже високого неба. Ось якщо ви подивитеся на звичайний будинок там небо нагору не пiднiмається так, як тут, де ми спостерiгаємо архiтектурно розрахований ефект високого неба.
Подивiться на кладку стiн Софiï. Ось камiнь, плiнфа, плоска цегла, особливий розчин; зазвичай говорять, що в нього домiшували яйця. Але нiяких яєць не клали. Секрет простий будiвельники нiкуди не поспiшали! На сучасних будiвництвах вапно гасять 23 години. Бiля Золотих Ворiт ями, де вапно гасилося 23 роки! Саме така кладка в Римi. Потiм через Вiзантiю майстри принесли ïï сюди.

ПРО КУЛЬТУРУ РIЗНИХ ЕПОХ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15757


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация