<< Главная страница

ПОХIД НА СХIД I ПIДКОРЕННЯ ХАЗАРI&IUML; orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15901


Своï вiйськовi походи Святослав розпочав 964 року в схiдному напрямку, де його батько князь Iгор здобував славу. Його зобов'язували до боротьби життєвi потреби Киïвськоï держави. На схiд вiд Украïни-Русi землi навколо Дону й Поволжя перебували пiд владою Хазарського каганату. Ще за часiв Олега та Iгоря украïнськi племена звiльнилися вiд хазарського впливу, але далi на схiд хазари контролювали всю торгiвлю. Тому Святослав вирiшив завершити справу своïх попередникiв, лiквiдувати цю могутню торгову силу й вiдкрити схiднi торговi шляхи для украïнського купецтва. Почавши 964 року похiд на в'ятичiв, якi мешкали бiля витокiв Оки й платили данину хазарам, Святослав звiльнив ïх вiд довголiтньоï неволi. Потiм пiшов до середньоï Волги, де була держава так званих срiбних болгарiв (волзькi болгари), через територiю яких iшло торгове срiбло з Уралу. Узявши штурмом ïхню столицю Болгар (недалеко вiд Казанi), Святослав заволодiв не лише багатим торговим центром, але й важливим центром торгiвлi невiльниками. Потiм Святослав пiшов на саму Хаза- рiю зi столицею Iтiль у гирлi Волги (в околицях Астраханi). Спочатку йому трапилася фортеця Саркел або Бiла Огорожа, побудована ранiше греками на замовлення хазар для протидiï походам з Украïни-Русi. Узявши мiсто Саркел, Святослав рушив до столицi, де зосередилася головна торгiвля арабськими й персидськими виробами. Пiдкоривши 965 року столицю хазар Iтiль, Святослав не залишив у нiй каменя на каменi, припинивши, по-сутi, iснування самого Хазарського каганату.

ПОХIД НА СХIД I ПIДКОРЕННЯ ХАЗАРI&IUML; orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15901


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация