<< Главная страница

ОСНОВИ СУДОЧИНСТВА ЗА ЯРОСЛАВА МУДРОГО orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15793


Главою правосуддя в тi iсторичнi часи вважали князя, а князiвський двiр мiсцем суду. Але, як правило, государ доручав свою владу тiунам i своïм отрокам, а чиновники, яким належало вирiшувати кримiнальнi справи, називалися вирниками, i кожен суддя мав помiчника або отрока, метельника або писаря. Вони брали запас вiд громадян i мито з кожноï справи. Для об'ïзду своєï волостi кожному вирнику або його писарю давали коней. Для рiшення судовоï справи позивач мав iти з вiдповiдачем на взвод перед 12 громадянами, тобто присяжними, якi розбирали обставини справи по совiстi, а суддя визначав мiру покарання.
Важливу роль вiдiгравали свiдки в кожнiй кримiнальнiй справi. Згiдно з законом Ярослава, будь-який кримiнальний донос вимагає свiдкiв i присяги семи чоловiк, але варяг i чужоземець зобов'язується представляти тiльки двох .
Отже, й тут помiтне заступництво iноземцям. Далi в законi зазначено, що свiдки мають бути завжди громадянами вiльними, i тiльки за потреби i в малому позовi дозволено послатися на тiуна боярського або закабаленого слугу. На закiнчення потрiбно нагадати, що подiбна практика судочинства була i в Скандинавiï, звiдки цей мудрий статут перейшов до Великоï Британiï. Iсторiï вiдомий факт iснування думи з 12 присяжних засiдателiв ще у VIII столiттi в Датському королiвствi.
Таким чином, кримiнальнi закони Ярослава мiстять у собi повну систему нашого давнього законодавства, охоплюючи багатий iсторичний досвiд iнших краïн, що вiдповiдає тогочасним порядкам у Русi-Украïнi.
Олег ЯСТРЕБОВ 20 серпня 2004 р.

ОСНОВИ СУДОЧИНСТВА ЗА ЯРОСЛАВА МУДРОГО orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15793


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация