<< Главная страница

МосковськI збирачI земель. ДЕНЬ, ЯКОГО НЕ БУЛО?.. Переяславська рада 1654 р. в мIфах та реалIях orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15929


Указ Президента Украïни про проголошення 2003 року Роком Росiйськоï Федерацiï в Украïнi та вiдзначення 350-лiття Переяславськоï козацькоï ради 1654 p., як, власне, i саме наближення круглоï дати в календарi, в черговий раз не те що привернули увагу громадськостi та полiтичних партiй рiзного спрямування до iсторiï украïнсько- росiйських взаємин 350- лiтньоï давностi, але й певною мiрою породили нездоровий ажiотаж навколо проблеми, яка вже давно вийшла за рамки академiчних дискусiй, перетворившись для одних в iдеологiчний символ єднання двох братнiх слов'янських народiв, а для iнших iлюстрацiю- острах шовiнiстичних намiрiв Москви.
Для того, щоб допомогти своïм читачам виробити власний, полiтично неупереджений, погляд на цю проблему, День започаткуваа рубрику Украïна та Росiя в iсторiï та мiфах, де впродовж року на сторiнках Украïна Incognita й Iсторiя та «Я» опублiкував цикл статей, присвячених найбiльш актуальним i суперечливим проблемам украïнсько-росiйських вiдносин. У публiкацiях будуть представленi погляди професiйних iсторикiв, але цiкаво також почути думки наших читачiв.
Подiï 18 сiчня (8 за старим стилем) 1654 року в iсторичнiй, полiтологiчнiй та культурологiчнiй лiтературах отримали настiльки неоднозначнi та суперечливi трактування й оцiнки, що, вочевидь, не лише автору цих рядкiв спадало на думку, що йдеться про якiсь абсолютно рiзнi календарнi днi. Якщо ж спробувати звести цi описи в один, то постане якийсь iрреальний фантом, iлюстрацiя до тези про iснування паралельних свiтiв i можливостей ïх перехрещення. Якщо ж пiти iншим шляхом i визнати правильним лише те, що присутнє в твердженнях протилежних сторiн, то виявиться, що цей день насправдi нiколи й не iснував у гриродi…
Стереотипи сприйняття переяславських подiй 1654 р. настiльки живучi, а оцiнки дiаметрально протилежнi, що, лише абсолютно наïвна людина може сподiватися на успiх у справi навернення до новоï вiри тих, хто щиро поклоняється iдеï возз'єднавчого просвiтлення, яке випало на голови Богдана Хмельницького та його однодумцiв i яке на вiки визначило подальшу долю Украïни.
Вочевидь, такими ж наïвними будуть i сподiвання на можливiсть посiяти сумнiви в головах тих ïх опонентiв, котрi твердо переконанi в тому, що нiякоï козацькоï ради в Переяславi в цей день i не було, а якщо й була, то на нiй не було присутнiм все (?!) населення Украïни.
Будь-яка вiра не потребує нiяких рацiональних аргументiв. Тому моя розповiдь звернута до тих людей, КОТРI прагнуть зрозумiти: що сталося насправдi того корот- коплинного зимового дня 1654 р. в Переяславi, як сторони до нього йшли? I якими ïхнi шляхи були пiсля Переяслава?

МосковськI збирачI земель. ДЕНЬ, ЯКОГО НЕ БУЛО?.. Переяславська рада 1654 р. в мIфах та реалIях orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15929


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация