<< Главная страница

МIСIЯ ТА ФУНКЦI&IUML; ГОЛОВНОГО ХРАМУ КИ&IUML;ВСЬКО&IUML; РУСI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15761


Про Оранту можна багато говорити. Але тут виникають iншi асоцiацiï. У давньоруських мiстах головний храм мав семантичну функцiю вiн виражав мiсiю князiвства. У Пере-
яславському князiвствi головний храм Михаïла, воïна, проводиря небесного воïнства; це прикордонне, степове князiвство, що захищало Русь вiд кочiвникiв. У Чернiговi головний храм Спаса (Чернiгiвське князiвство претендувало на перше мiсце серед руських земель). Це було найбiльше князiвство вiд Курська до Тьмутараканi. У Києвi головний храм Софiя. Софiя за християнським богослов'ям друге обличчя Трiйцi, тобто Христос. Але зображено Богородицю. Взагалi, семантика Києва задана богородичним циклом. Основнi храми (Благовiщення на Золотих Воротах, Десятинна церква, весь цикл лаврських храмiв вiд Аннозачатiïвського до Успенського) пов'язанi з Богородицею.
У чому ж рiч? Чому Софiя пов'язана з Богородицею? Я вивчав це питання. Дуже просте рiшення. Виявляється, у богословськiй лiтературi Богородиця розглядалася як перший храм Софiï. Вона несла Христа усерединi самоï себе, була вагiтна Христом, тому вона перший храм Софiï. А перед нами храм Софiï другого плану. Тому тут немає протирiччя з тим, що Софiя пов'язана з Христом, а основна фiгура тут Богородиця. Вона сама храм Софiï.
Вгорi ви бачите три фiгури сцена називалася деiсус. Рiч у тiм, що велика частина православних обрядiв походить iз ритуалiв вiзантiйського двору. Iкони це аналог портретiв полководцiв. Iконостас виникає з задника античного театру. У ньому так само три входи, подiбно до того як у античному театрi було три актори. А деiсус зображує сцену, коли праворуч i лiворуч вiд iмператора ставали найбiльш близькi до нього люди (дружина i перший вiзир) i просили про полегкiсть до в'язнiв пiдземноï в'язницi Константинополя. Таким чином деiсус, або молiння в перекладi, перейшло потiм до православного обряду. З XV столiття праворуч i лiворуч вже домальовувалися апостоли, у результатi чого виник цiлий iконостасний чин. У деiсусi Софiï ми бачимо в центрi Христа, а праворуч i лiворуч найбiльш близьких йому осiб духiв-
Героïчний вчинок Оранти це подвиг вiчного тримання рук перед Богом на захист грiшного людства. Тому ïï й зображують тут як войовницю…
ника (Iоанна Хрестителя) i Богородицю. Вони просять його про полегкiсть до грiшного людства. Над Орантою напис з 45-го псалму Воно не похитнеться (у давньогрецькiй мовi, як i в украïнськiй, мiсто середнього роду). Воно не похитнеться, Бог у серединi його, Бог йому допоможе iз самого ранку. Цим написом i цим зображенням Киïв знаходиться пiд заступництвом Божоï Матерi. Оранта характерна для православ'я. Протестантизм взагалi заперечує ïï, вважає цей символ непотрiбним сентименталiзмом.

МIСIЯ ТА ФУНКЦI&IUML; ГОЛОВНОГО ХРАМУ КИ&IUML;ВСЬКО&IUML; РУСI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15761


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация