<< Главная страница

ЛИКИ ВIНЦЕНОСНИХ ДОЧОК ЯРОСЛАВА МУДРОГО orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15773


У центральному нефi ми бачимо вiдомi фресковi зображення родини Ярослава. Жiноча сторона i чоловiча сторона. А насправдi все переплутано. Десь у XVII столiттi майстри переписували фрески. У Ярослава було три дочки й чотири сини. Але всi дiти князя у чоловiчих плащах корзах. Династичнi зв'язки князiв Киïвськоï Русi тут легко можна представити.
Перша дочка Ярослава лизавета. З нею була пов'язана знаменита лицарська iсторiя. В лизавету закохався варяг iз князiвськоï дружини i попросив у батька ïï руки. Ярослав сказав, що може вiддати свою дочку тiльки за князя. Тодi цей варяг найнявся у вiзантiйське вiйсько, став на його чолi i завоював острiв Сицилiю. У вiршах, що дiйшли до наших днiв, вiн писав, що здiйснив великi подвиги, а дiва руська на нього не звертає уваги.
Трохи пiзнiше у варяга закохалася iмператриця Вiзантiï Зоя, але вiн не вiдповiв взаємнiстю на ïï любов. Тодi Зоя кинула варяга в пiдземну в'язницю; але його вiйсько повстало i звiльнило лицаря. Варяг повертається в Скандинавiю (Норве-
гiю) i вбиває свого брата короля, i вже як король Гаральд Смiливий отримує в дружини лизавету.
Друга дочка Ярослава Анна, королева Францiï, справляла дуже сильне враження на сучасникiв, тому що була грамотна. Ïï чоловiк, французький король Генрiх I був неписьменний i на документах ставив хрестик; вона ж писала Анна Регiна. Анна Ярославiвна привезла у Францiю вангелiє, що дотепер зберiгається в Реймсi (у цьому мiстi i саме на цьому вангелiï королi приносили присягу). Особистим лицарем Анни був граф Бодуен. Цей лицар у Першому хрестовому походi вiдвоював русалим у мусульман i став єрусалимським королем. Там вiн увiв культ Анни, i коли на початку XIII столiття в русалимi знаходилося росiйське посольство, то гостей зустрiчали з надзвичайною пишнiстю, як зустрiчають тiльки близьких родичiв. Вони дуже здивувалися. Анна була центром лицарського кружка, i французькi фiлологи знайшли у французькому лицарському епосi, зокрема в Пiснi про Роланда, опис киïвських ландшафтiв, тобто, мабуть, Анна розповiдала про Киïв i цi розповiдi знайшли вiдображення в лицарському епосi Францiï.
До речi, є напiвлегендарна версiя про те, що Софiя Киïвська була врятована французьким письменником Роменом Рола- ном. За задумом Постишева, Софiю i Михайлiвський собор необхiдно було знищити i створити вище Хрещатика урядовий центр. Тодi вiдомий реставратор Барановський звернувся до Ромена Ролана, i той у вiдповiдь надiслав листа Сталiну. Там було сказано, що Софiя нерозривно зв'язана з королевою Францiï й тому французька iнтелiгенцiя просить найдавнiший пам'ятник не знищувати. Можливо, цей лист врятував Софiю для нащадкiв.
А третя дочка Ярослава Мудрого Анастасiя була дружиною угорського короля Андрiя I. Вони похованi на озерi Балатон, i дотепер там стоïть капела.

ЛИКИ ВIНЦЕНОСНИХ ДОЧОК ЯРОСЛАВА МУДРОГО orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15773


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация