<< Главная страница

III. СПЕКОТНИЙ ЛЮТИЙ 1654 року orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15941


Найголовнiший урок, який, вочевидь, Богдан Хмельницький винiс iз переяславських подiй, що сталися на початку зими 1654 p., полягав у тому, що добре готуватися слiд не лише до вiйни, а й до укладення союзу. Адже перипетiï, пов'язанi з принесенням присяги представниками царя, а згодом пiдняття в ходi переговорiв 1920 сiчня (за нов. ст.) чимало таких питань, якi були не лише зайвими, а й створювали вельми неприємнi для украïнськоï полiтики прецеденти (як, наприклад, узгодження з царським боярином розмiрiв платнi козацьким урядникам чи передачi акцизних зборiв в оренду), продемонстрували серйознi недолiки в роботi тогочасного украïнського зовнiшньополiтичного вiдомства.
Для того, щоб виправити допущенi помилки та прорахунку гетьман, навiть не очiкуючи вiд'ïзду з Переяслава московськоï делегацiï, попрямував до своєï резиденцiï в Чигиринi. Там, а згодом у Корсунi впродовж першоï половини середини лютого 1654 р. Хмельницький проводить серiю старшинських нарад, на яких i розгорнулася пiдготовка проекту договору з царем та було взято необхiдну тональнiсть розвитку мiждержавних взаємин Украïни та Росiï. Але чи зводилася в Цей час зовнiшньополiтична дiяльнiсть Гетьманату лише до одного московського напряму?

III. СПЕКОТНИЙ ЛЮТИЙ 1654 року orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15941


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация