<< Главная страница

II. НЕПОРОЗУМIННЯ ТА КУРЙОЗИ 8/18 СIЧНЯ 1654 року orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15933


Скликаний за наказом царя Олексiя Михайловича 1 жовтня 1653 р. Земський собор ухвалив рiшення про прийняття гетьмана Богдана Хмельницького та всього Вiйська Запорозь-
кого пiд високу царську руку й оголошення вiйни Польщi. Офiцiйна нота з цього приводу королю Яну-Казимиру була вiдправлена лише 31 грудня. Повноважне посольство в Украïну вирядили вже 9 жовтня, навiть не пiдготувавши необхiдних iнструкцiй та не вручивши вiрчих грамот боярину Василю Бутурлiну. Усе це було вiдправлено вже навздогiн посольству. Продемонстрований поспiх, варто зауважити, загалом доволi незвичний для Московiï XVII ст., вочевидь, можна пояснити великим бажанням залагодити справу з украïнським гетьманом ранiше, анiж дiйде до офiцiйного оголошення вiйни Польщi. Проте далеко не завжди бажання збiгаються з дiйсним станом речей…
Доволi дивнi й абсолютно непередбачуванi затримки почалися ще на землях, пiдвладних царевi. Справа тут полягала не лише в традицiйних i позачасових московських бiдах без-
дорiжжi та розхлябаностi. Так, уже на кордонi з Украïною Бу- турлiна наздогнала звiстка про те, що царський прапор i текст промови, яку вiн мав виголосити перед гетьманом i старшиною, йому вже вiдправили. Однак… у дорозi вони зазнали непоправних пошкоджень i цар був вимушений вiддати наказ про виготовлення нових. Досить неприємна прикрiсть сталася i з булавою, вiдправленою Олексiєм Михайловичем Хмельницькому. З неï зникло декiлька коштовних камiнцiв! Вiдновлювати царський клейнод послу довелось негайно i, причому, з власноï кишенi (щоправда, пiсля повернення до Москви Бутурлiну було вiдшкодовано цi збитки). Пiд вечiр 31 грудня повноважне посольство царя прибуло до Переяслава, де його зустрiв мiсцевий полковник Павло Тетеря.

II. НЕПОРОЗУМIННЯ ТА КУРЙОЗИ 8/18 СIЧНЯ 1654 року orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15933


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация