<< Главная страница

ФЕНОМЕН СТЕПАНА БАНДЕРИ. I чому його бояться укра&IUML;нофоби? orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=16027


Степан Бандера й надалi залишається в Украïнi суперечливою, неоднозначно трактованою постаттю. Хоча,
якщо розiбратися, то це цiлком цiлiсний, однозначний (для украïнцiв точно позитивний) iсторичний персонаж. I те, що вiн залишається для бiльшостi з нас суперечливим, неприйнятним, це передусiм проблема самих украïнцiв, зокрема, нерозумiння ними справдi важливих моментiв своєï iсторiï.
Хоча радянська пропагандистська машина цiлеспрямовано очорнювала С. Бандеру, не зупиняючись навiть перед цинiчним обманом, бандерiвство так i не вдалося знищити. Це, зокрема, показало телешоу Великi украïнцi, яке колись транслювалося на каналi Iнтер. Саме С. Бандера став украïнцем 1. Хоча певнi сили (зрозумiло, якi саме) зробили все, щоб показати iнший результат. Та навiть при сфальсифiкованому результатi виявилося, що провiдник ОУН має шалену популярнiсть.
Як пояснити це? Адже про С. Бандеру маємо вкрай мало вартих уваги, партiйно незаангажованих публiкацiй (особливо створених для широкого загалу). Серед них можу вiдзначити хiба що книжку Галини Гордасевич Степан Бандера: людина i мiф (до речi, авторка бiльшу частину життя мешкала на Донбасi). Немає також науковоï бiографiï С. Бандери. Хоча питання про це порушували. Словом, про цю особистiсть бiльшiсть украïнцiв (навiть його прихильники) мають приблизне уявлення.
Та все ж свiдомi украïнцi iнстинктивно вiдчувають: С. Бандера ïхнiй герой. Вони з гордiстю iменуються iм'ям бандерiвцiв.

ФЕНОМЕН СТЕПАНА БАНДЕРИ. I чому його бояться укра&IUML;нофоби? orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=16027


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация