<< Главная страница

ДВА КНЯЗI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15914


Володимир Мономах та Андрiй Боголюбський: дiд та внук як символи зовсiм не спiльноï спадщини Киïвськоï Русi
Як вiдомо, Iсак Ньютон виявив (це було 1667 року), що нiбито єдиний потiк свiтла насправдi зовсiм не є однорiдним. Навпаки, вiн розпадається на декiлька рiзноманiтних кольорiв, якi в сукупностi, комплексно, утворюють цiлiсний спектр. Факт, пам'ятний багатьом iз нас зi шкiльних урокiв фiзики.
Так i явища iсторичного процесу, котрi з погляду не надто освiченого спостерiгача здаються нiбито єдиним нерозчленованим цiлим, насправдi є дуже складною цiлiснiстю найрiзноманiтнiших кольорiв (чинникiв, передумов, подiй, фактiв). Вельми переконливий приклад iсторичний розвиток Киïвськоï Русi, яка, за твердженням тих iсторикiв, якi орiєнтованi на русский мир, становить собою спiльну спадщину трьох схiднослов'янських народiв. Уважне ознайомлення з реальною iсторiєю Давньоï Русi свiдчить, що це не зовсiм так. У зiткненнi з фактами розумiєш, що уявну спiльнiсть зберегти не вдається. Причому найкраще переконують тут не абстрактнi тези, а порiвняння життєвих шляхiв (якщо хочете порiвняння навiть на контрастах!) яскравих особистостей наших предкiв. Спробуймо простежити ïхнi засад- ничi риси (i полiтичнi, i суто людськi), що визначили неповторне мiсце в iсторiï схiдних слов'ян великого князя киïвського (1113
Володимир Мономах на радi князiв. Малюнок 0. Жука
1125) Володимира Мономаха (10531125) та його онука, великого князя володимиро- суздальского (11571174) Андрiя Боголюбського. Як побачить читач, такий порiвняльний аналiз може виявитися несподiвано цiкавим.

ДВА КНЯЗI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15914


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация