<< Главная страница

Чому Хмельницький не поспIшав до Переяслава? orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15935


По прибуттi до Переяслава боярину Бутурлiну довелося чекати початку переговорiв з гетьманом Хмельницьким ще цiлий тиждень. Причина була досить поважна. Повернувшись пiсля Жванецькоï кампанiï, Богдан нарештi отримав можливiсть iз належними християнськими почестями провести в останню путь тiло старшого сина Тимоша, котрий загинув на молдавськiй землi ще кiлька мiсяцiв тому. Пiсля ж траурних церемонiй у Чигиринi гетьман ще на деякий час затримався на днiпровському перевозi поблизу Домонтова рiчка вкрилася кригою, але недостатньо мiцною, щоб втримати карету гетьмана.
До Переяслава Хмельницький прибув лише пiзно ввечерi б сiчня. Наступного дня до мiста приïхали генеральний писар Iван Виговський та iншi старшини. Лише увечерi 7 сiчня i вiдбулася перша неформальна зустрiч Хмельницького, котрого супроводжували Виговський i Тетеря, з боярином Бутурлi- ним, на якiй було узгоджено процедуру проголошення переходу Украïни пiд протекцiю царя. Боярин запропонував про-
вести процедуру передачi гетьману царськоï грамоти у дворi тiєï садиби, де вiн зупинився на постiй. Уже в соборнiй церквi мiста полiтичний акт прийняття Украïни пiд царську зверхнiсть мав би отримати закрiплення присягою, а по ïï завершеннi Хмельницького буде пожалувано булавою та прапором.
Гетьман проти такого сценарiю розвитку подiй не мав жодних заперечень. дине, що Хмельницький до нього додав, так це пропозицiю про скликання вранцi наступного дня старшинськоï ради, на якiй вiн волiв би ознайомити полковникiв зi своïм намiром учинитися пiд високою царською рукою. Решта пунктiв програми вручення грамоти царя, приведення старшини до присяги та передача царських iнсигнацiй мали залишитися в силi.

Чому Хмельницький не поспIшав до Переяслава? orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15935


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация