<< Главная страница

ЧИ ПЕРШЕ ХРЕЩЕННЯ РУСI МИ СВЯТКУМО? orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15806


Усi ми завжди зi шкiльноï лави звикли вважати, що хрещення нашого народу вiдбулося в 988 роцi. У цьому переконанi маститi iсторики, так написано в пiдручниках, вiд цiєï дати (988) вiдлiчуються всi ювiлеï, у тому числi трохи дивний (арифметично) ювiлей 1020-рiччя. Для бiльшостi читаючоï публiки достатнiм доказом правдивостi цiєï дати є славна Повiсть минулих лiт, згiдно з якою Володимир велiв будувати церкви та ставити ïх на тих мiсцях, де стояли iдоли … I почав забирати дiтей у батькiв i посилати на навчання книжкове. Здавалося б, усе ясно та зрозумiло.Виявляється однак, що багато хто з iсторикiв iз Повiстю минулих лiт не погоджуються. Вони вважають, що хрещення Русi сталося набагато ранiше у попередньому сторiччi,
за часи правлiння Аскольда та Дiра, десь у серединi IX столiття. Цю теорiю визнавали i деякi радянськi iсторики, у тому числi украïнськi; вона має пiд собою солiдний науковий пiдмурок, а недоказаного й незрозумiлого в нiй не бiльше, нiж у звичнiй Повiстi минулих лiт.
Нижче на розгляд читача пропонуються деякi iсторичнi факти, на основi яких цiлком можна погодитися з тим, що християнство в Киïвськiй Русi було прийняте ще в IX столiттi бiльш нiж за 100 рокiв до Хрещення Володимиром 988 року.

ЧИ ПЕРШЕ ХРЕЩЕННЯ РУСI МИ СВЯТКУМО? orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15806


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация