<< Главная страница

ЧАСТИНА 1. ПРО РОСIЙСЬКУ IДЕЮ ТА&IUML;&IUML; КРИЗУ. Якщо трохи пофIлософствувати (Введення в тему) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15953


А як улаштованi штучнi утворення, чому дiють i зберiгаються системи, створенi людьми, чому живуть i зберiгають себе народи, держави, цивiлiзацiï? Чи можуть вони розпадатися, зникати, трансформуватися? Поки зберiгаються закони й цiнностi, на яких вони побудованi, зберiгаються й самi штучнi системи. Якщо закони чомусь або припиняють дiю, або, що ще болючiше, змiнюються або зникають творцi, якi породжували й фундирували чиннi закони, тодi й сама штучна система неминуче розпадається, зникає або переходить у якийсь iнший стан.
Iз сказаного випливає висновок будь-яка штучна система iснує за своïми власними закономiрностями й правилами. Дитина, яка збирає з деталей дитячого конструктора модель лiнкора, має дiяти не довiльно, а в вiдповiдностi до схеми-iнструкцiï, iнакше нiякий лiнкор ïй не зiбрати. Але и набагато складнiшi штучнi утворення краïни, культури, нацiï iснують вiдповiдно до своïх внутрiшнiх правил, якi зазвичай мало хто помiчає. Iснування цих специфiчних законiв i цiнностей починають усвiдомлювати лише тодi, коли вiдбувається збiй, коли вони перестають працювати.

ЧАСТИНА 1. ПРО РОСIЙСЬКУ IДЕЮ ТА&IUML;&IUML; КРИЗУ. Якщо трохи пофIлософствувати (Введення в тему) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15953


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация