<< Главная страница

2.3. Друга свIтова, зиґзаґи комIдеологI&IUML; orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15972


Уклавши союз iз Гiтлером, Сталiн легко змiнює iдеологiчнi орiєнтири. До пiдписання Пакту радянськi газети й радiо жорстко критикували германський фашизм, особливо пiд час громадянськоï вiйни в Iспанiï. Але в серпнi 1939 року критика цiлком припинилася. Тим часом у нашiй краïнi залишалися люди, якi в приватних розмовах продовжували критикувати нацiонал- соцiалiзм. На жаль, i досi нi шкiльнi пiдручники, нi масовi телеканали не розповiли, що в постпактiвському СРСР незадоволених фашизмом Сталiн вiдправляв до ГУЛАГу, i в таборах ïх тримали не лише в 1939-му, в 1940-му, а й у 1941-му i навiть у 1942-му роках. Не менш драматичною виявилася доля кiлькох
тисяч нiмецьких комунiстiв, якi, рятуючись вiд Гiтлера, утекли
з Рейху i змогли дiстатися до краïни своєï мрiï. У СРСР вони отримали полiтичний притулок. Але одразу пiсля пiдписання Пакту членiв Германськоï компартiï за наказом Сталiна iнтернували й повернули на батькiвщину. Так само Сталiн учинив iз нечисленною групою нiмецьких євреïв, якi втекли в СРСР.
Як видно, комiдеологiя обслуговувала номенклатуру навiть тодi, коли це означало дискредитацiю пiдвладноï ïй держави.
1940 року за вiйну з Фiнляндiєю СРСР iз ганьбою виключили з Лiги Нацiй. Знайти якiсь аналогiï цим дiям у росiйськiй iсторiï неможливо, але вiдомо iнше. Православ'я дiйсно було основою росiйського свiтобачення, заради звiльнення або захисту православних народiв росiйський iмператор неодноразово надавав ïм допомогу, зокрема й вiйськову. Таке траплялося, наприклад, на Балканах.

2.3. Друга свIтова, зиґзаґи комIдеологI&IUML; orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15972


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация